Spring naar het artikel

Voor het plaatsen van zonnepanelen hoeven geen gaten in het dak te worden geboord. Hoe de panelen worden bevestigd is afhankelijk van het type dak, bijvoorbeeld schuin of plat. Bij een schuin dak met dakpannen wordt gewerkt met zogenaamde dakhaken in combinatie met rails waar de zonnepanelen op worden geklemd. Op platte daken wordt vaak gewerkt met een frame of bakken waar de zonnepanelen op worden bevestigd gecombineerd met ballast. Laat u informeren door de installateur over de manier waarop de panelen worden geplaatst.

De Nederlandse zon is uitstekend geschikt voor het opwekken van energie. Of het dak geschikt is voor zonnepanelen, hangt vooral af van de ligging en of er schaduw op het dak valt. Een optimaal liggend zonnepaneel ontvangt ongeveer duizend zonuren per jaar. De opbrengst van zonnepanelen gelegen op het noorden is lager dan op zuiden, oosten en westen, maar kan nog altijd (financieel) aantrekkelijk zijn om te installeren. Het financieel rendement bij een oriëntatie op het noorden is te vergelijken met een rente van 4 procent op een spaarrekening. Bij een oost/west oriëntatie is het financieel rendement te vergelijken met een rente van vijf procent op een spaarrekening. Bij panelen die zijn georiënteerd op het zuiden is dit ook vijf procent.

Dat is zeker een mogelijkheid. De zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld de verlichting in de algemene ruimtes of van de lift voorzien van energie. Ook kunnen de zonnepanelen worden gebruikt voor de energievraag van de huurders.

Het aansluiten van woningen op het warmtenet is altijd maatwerk. Vanaf het aansluitpunt in de straat worden leidingen aangelegd tot aan de plaats in de woning waar de gasketel hangt. Op de plaats van de gasketel hangt de monteur een aansluitkast.

De worteldichte laag bij een groen dak voorkomt dat wormen door het dak heen kunnen.

Bij lekkage in daken kan het water dat in het gebouw zichtbaar wordt vanaf een hele andere plek komen. Dat geldt ook bij lekkages in woningen met groene daken. Een deskundige kan, of het dak nu betegeld is, voorzien van groen of grind, de lekkage opsporen.

Platte of schuine daken, hoog of laag gelegen, groene daken kunnen bijna altijd. De draagconstructie van het dak bepaalt of het kan en welk type groen aangelegd kan worden. Uiteraard dient het dak voorzien te zijn van een waterafvoer en een waterdichte wortelwerende dakbedekking. Afhankelijk van de hoogte van het dak kan een dakrand handig zijn om opwaaien en afschuiven te voorkomen.

Het aardgas verdwijnt inderdaad. 2050 klinkt misschien ver weg, maar komt steeds meer dichterbij. En zeker als u op het punt staat de komende jaren uw woningbezit te renoveren is het een slimme investering om hier alvast rekening mee te houden door bijvoorbeeld het pand aan te sluiten op het warmtenet of de nieuwe keuken te voorzien van een elektrisch fornuis.

Er kan onderscheid worden gemaakt in energieneutrale woningen, nul op de meter-woningen en CO2 neutrale woningen. Men spreekt over een energieneutrale woning als de gebouw gebonden energievraag (warmte) van de woning op of aan de woning duurzaam  wordt opgewekt. De netto energievraag van de woning is daarmee nul. Een nul op de meter-woning is een energieneutrale woning waar bovenop de gebouw gebonden energievraag ook de gebruikers gebonden energievraag (elektra en warm tapwater) op of aan de  woning wordt opgewekt en gecompenseerd zodat de  totale energievraag van de  woning nul is. Een CO2 neutrale woning kan een netto gebouwgebonden en/of gebruikersgebonden energievraag hebben. Wanneer deze gehele energievraag via externe bronnen duurzaam (groene stroom, duurzame warmte, biogas) wordt ingevuld is daarmee de gehele energievraag CO2 neutraal.

Over het na-isoleren van spouwmuren gaan soms typische verhalen over tafel. TU Delft en AaCee Bouwen & Milieu hebben onderzoek gedaan naar deze isolatievorm. Zo geeft na-isoleren van woningen geen vochtschade. Technisch/wetenschappelijk is aangetoond dat spouwmuurisolatie een verantwoorde maatregel is mits gewerkt wordt met SKG-IKOB gecertificeerde bedrijven. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat als de komende vier jaar geen verdergaande isolatiemaatregelen gepland zijn aan de gevel, na-isolatie ook uit het oogpunt van rentabiliteit een verstandige maatregel is.

Heeft u uw huurwoning zeer energiezuinig gemaakt en wekt deze woning zelf energie op met bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan mag u hierover met de huurder u een vergoeding afspreken. Deze vergoeding heet de energieprestatievergoeding. De hoogte van de EPV wordt onder andere bepaald door hoe goed de isolatie van de woning is. Belangrijke kenmerken van de regeling zijn dat de woonlasten voor de zittende huurder niet of nauwelijks mogen stijgen en de huurder instemt met de EPV.